Preventívna starostlivosť v tehotenstve

Preventívnu prehliadku počas tehotenstva vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Preventívna starostlivosť v materstve sa vykonáva u tehotných žien raz mesačne počas tehotenstva a jeden krát v šestonedelí (do šesť týždňov po pôrode).

Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa podrobnú anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, vrátane vyšetrenia výšky, hmotnosti, krvného tlaku a pulzu. Lekár zhodnotí veľkosť maternice, kŕčok maternice a ozvy plodu.

image description

Súčasťou preventívnej starostlivosti v materstve sú aj:

  • určené laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh –faktora;
  • vyšetrenie krvi na infekčné ochorenia (Syfilis, HIV, Hepatitída B, Hepatitída C, Toxoplazmóza, Rubeola)
  • dve preventívne prehliadky tehotnej u zubného lekára;
  • ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov, a to najviac tri razy počas fyziologického tehotenstva ( v 10., 20., 30. týždni tehotenstva);
  • vyšetrenie krvného obehu v pupočných cievach plodu (prietoky) v 30.týždni gravidity.
  • externé kardiotokografické vyšetrenie (od 36.týždňa gravidity, 1x týždenne)
  • vyhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva;
  • určené špeciálne vyšetrenia podľa potreby, vzhľadom na zdravotný stav tehotnej ženy alebo plodu;
  • rady v priebehu tehotenstva;

Doporučenia ohľadne životosprávy počas tehotnosti a dojčenia.