Aktuality

03.04.2023

Dovolenka 4.-6. apríla 2023

4.-6. apríla  neordinujeme, budeme čerpať dovolenku.

Znovu ordinujeme od utorka 11.4.2023.

Súrne prípady ošetria:

4.- 5.4.2023. MUDr. Valachová : , Gynekologická ambulancia, Moravský sv.Ján.       tel.č. 034/7770241

6.4.2023. (štvrtok) : MUDr. Nagyová: Gynekologická ambulancia, Holíč, 034/6682810

Želáme Vám krásne Veľkonočné sviatky.

 
08.03.2023

Jedlo ktoré konzumujeme má vplyv na to, ako sa budeme cítiť

Potraviny dokážu ovplyvňovať našu myseľ i psychické zdravie, a to vďaka spojeniu medzi črevom a mozgom.

Depresia je jednou z najčastejších porúch duševného zdravia. Vyznačuje sa smútkom, nezáujmom, pocitom viny alebo nízkou sebaúctou. Môže oslabiť schopnosť ľudí dokončiť prácu alebo vyrovnať sa s každodenným životom.

Keď vedci skúmali vzťah medzi depresiou a výživou zistili, že obsah živín v strave naozaj súvisí s jej výskytom. Napríklad bioaktívne zložky v káve a čaji, ako aj významná konzumácia obilnínzeleniny, riziko depresie znižujú. Naopak pravidelná konzumácia sladených nápojov môže riziko depresie mierne zvyšovať.

Vitamín D a vitamín B6 sa podieľajú na tvorbe dôležitej látky - serotonínu v mozgu. Preto ich nedostatok tiež súvisí s rizikom vzniku depresie. Je potvrdené, že riziko depresie u ľudí s nedostatkom vitamínu D sa zvýši až o 14 %. Riziko depresie u tých, ktorí majú málo vitamínu D je 3,5 krát vyššie, než u ľudí ktorým vitamín D nechýbal.

Aj nízke hladiny vitamínu B12 sú spojené s depresiou.

Selén, horčík (magnézium) a zinok zohrávajú úlohu v nervovom systéme a majú ochranný účinok proti vzniku depresie. Meď chráni pred depresiou tým, že má úlohu pri premene dopamínu na norepinefrín.

Je známe, že prebieha určitá komunikácia medzi mozgom a črevom. Medzi depresívnou poruchou a narušenou črevnou mikroflórou existuje súvislosť. Poruchy osídlenia čreva zvyšujú produkciu pro-zápalových látok (cytokínov) v tele, čo zase vedie k určitým zmenám v mozgu a následne môže spôsobovať poruchy nálady aj depresiu.

Druh mikróba s názvom Lactobacillus reuteri dokáže syntézu spomínaných prozápalových látok v čreve znížiť. Ukazuje sa, že dopľňanie určitých probiotík (laktobacilov) môže byť účinnou prevenciou výskytu depresie a zlepšovať činnosť ľudského mozgu. Napríklad probiotické baktérie s názvom Lactobacillus helveticus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei a Lactobacillus bulgaricus majú úlohu pri regulácii funkcií, ako koncentrácia, motivácia, nálada a schopnosť radovať sa. Ďalší druh, Lactobacillus brevis, sa podieľa na sekrécii aktívnych látok (neurotransmiterov), ktoré zlepšujú kvalitu spánku.

Jedna z vedeckých štúdií uvádza, že keď boli depresívnym dospelým vo veku 18–65 rokov počas 16 týždňov podávané probiotiká obsahujúce Lactobacillus helveticus a Bifidobacterium longum, príznaky depresie sa v tejto skupine znížili.

 Horčík (magnézium) zohráva úlohu pri nervovom aj nervovo-svalovom prenose. Zároveň má horčík antidepresívne vlastnosti. Ako výsledok sedemročnej štúdie sa ukázalo, že ženy s dostatkom horčíka v strave mali významne nižšie riziko výskytu depresie.

Iná štúdia doplnila, že existuje vzťah medzi hladinami horčíka v krvi a depresiou a že doplnenie horčíka môže zmierniť príznaky depresie. Keď vedci (pomocou systému metaanalýzy) vyhodnotili výsledky 17 štúdií, dospeli k záveru, že príjem horčíka 320 mg/deň je účinný pri znižovaní rizika depresie. Okrem toho, u žien vyšší príjem horčíka v strave znižoval úroveň pocitu úzkosti.

Pre duševné zdravie je významné nie len to čo jeme, ale aj prostredie v ktorom sa stravujeme a tiež naše vzťahy s okolím. Častejšie spoločné stravovanie s rodinou napríklad dokázateľne znižuje riziko pochmúrnych myšlienok a depresie u starších ľudí.

Vedci sa zhodujú v tom, že kvalita stravy je spojená s rizikom depresie v každom období života. Stav výživy teda úzko súvisí s našim zdravím. A kvalita stravy ženy, ako nastávajúcej matky, môže ovplyvňovať psychické zdravie jej potomkov.

 

Použitá literatúra:

Ekinci & Sanlier (2023),The relationship between nutrition and depression in the life process: A mini-review, Experimental Gerontology, Vol.172,

Hu a kol. (2019), Sugar-sweetened beverages consumption and the risk of depression: A meta-analysis of observational studies, Journal of Affective Disorders, Vol.245.

 

 
01.05.2022

Zmena adresy ambulancie

 

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA MUDr. Bibiány Bajtekovej, PhD

sa od 1.5.2022 presťahovala do nových priestorov Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), na Námestí Slobody 849 v Šaštíne-Strážach.

Pozývame ženy a dievčatá na preventívnu gynekologickú prehliadku.

Preventívna prehliadka je hradená z verejného zdravotného poistenia 1x ročne pre ženy od veku 18 rokov. Patrí k nej aj vyšetrenie ultrazvukom. 

Na preventívne gynekologické vyšetrenie sa môžete bezplatne objednať on–line na web stránke:   www.GynAc.sk

alebo nám napíšte mail na:objednanie@gynac.sk

Ak máte záujem stať sa našou novou klientkou, postup nájdete na:

www.gynac.sk/ako-sa-stat-nasou-klientkou.php

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na Vašu návštevu v nových priestoroch.

 

 
15.04.2022

Informácie

NA VYŠETRENIE VÁS OBJEDNÁME BEZ POPLATKU.

 

NEVSTUPUJTE PROSÍM DO PRIESTORU ČAKÁRNE V PRÍPADE AK:

MÁTE NARIADENÚ KARANTÉNU,

AK MÁTE OCHORENIE DÝCHACÍCH CIEST alebo zvýšenú telesnú teplotu,

AK STE BOLI V KONTAKTE S OSOBOU PODOZRIVOU Z NÁKAZY COVID,

 

MAXIMÁLNY POČET ĽUDÍ V ČAKÁRNI JE:  3 osoby.

Na Prevenciu sa môžete objednať on-line, alebo mailom na: objednanie@gynac.sk

 

Želáme Vám pevné zdravie.

 V zimnom a jarnom období odporúčame dopĺňať najmä vitamín D.

 
11.03.2020

Rady pre verejnosť a informácie o Covid 19

 

Akútnu infekciu dýchacích ciest spôsobuje nový koronavirus (SARS-CoV-2). Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnost'ou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.

 

Rady pre verejnosť a informácie o COVID-19 nájdete tu:

https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

 

telefonický kontakt na RÚVZ, TT : 0905 903 053

 

 
26.12.2022

Je možné životosprávou ovplyvniť veľkosť myómov maternice?

Myóm (leiomyóm alebo fibroid) je označenie pre "hrčku" na maternici. Odborne povedané, ide o nezhubný nádor tkaniva maternice. Myóm je jedným z mála nádorov, ktoré ponechávame bez liečby, pokiaľ nespôsobuje žene zdravotné ťažkosti. Reálne totiž včasnú liečbu ani prevenciu myómov nepoznáme. Hoci existujú určité postupy na spomalenie rastu myómov, najčastejšou liečbou je ich chirurgické odstránenie, teda operácia. Aktuálne sú myómy hlavným dôvodom pre operačné odstránenie maternice u žien v reprodukčnom veku.

Ak je myóm zodpovedný za Vaše zdravotné ťažkosti, lekár Vám pravdepodobne vysvetlil možnosti liečebných postupov. Keď patríte k ženám, ktorým myóm zdravotné problémy doteraz nespôsobuje, budete zaradená na pravidelné kontroly jeho rastu, pomocou ultrazvukového vyšetrenia maternice. Zaujíma Vás, čo bude nasledovať, a či máte možnosť tento zdravotný problém nejako ovplyvniť ?

Myómy maternice sa vyskytujú často. Na základe aktuálnej európskej štúdie takmer každá druhá žena nad 30 rokov veku môže očakávať vznik myómov. Ich výskyt sa zvyšuje až do menopauzy. 

Zdravotné ťažkosti súvisia s veľkosťou, umiestnením a množstvom myómov v maternici. Keď myómov pribúda, maternica sa zväčšuje a riziko zdravotných komplikácií stúpa. Niektoré ženy zostanú bez ťažkostí, ale aj u nich je potrebné rast a uloženie myómov pravidelne kontrolovať. Myómy sú nezhubné nádory, avšak správajú sa rôzne: u niektorých sa veľkosť dlhodobo nezmení, iné môžu mať obdobia rýchleho nárastu, zvané „rastové skoky“. Hoci vedci myómy dlhodobo skúmajú, presný dôvod ich vzniku doteraz nepoznáme. Príčina je pravdepodobne "multifaktoriálna"  to znamená že spolupôsobí niekoľko príčin vrátane genetických a tzv.epigenetických faktorov.

Rizikový faktor je taká okolnosť jedinca, jeho prostredia alebo nejakej škodliviny, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť vzniku, rozvoja či nepriaznivého priebehu choroby.

Protektívne (ochranné) faktory naopak pravdepodobnosť vzniku, rozvoja či nepriaznivého priebehu choroby znižujú.

V prípade myómov sa analyzujú napríklad vplyvy chemických látok na výkyvy hormonálneho systému. Xenobiotiká sú "cudzorodé" chemikálie, ktoré nachádzame v tele, ale nie sú v organizme prirodzene vytvorené.  Môžu byť pre telo toxické už v nízkych dávkach. Príkladom sú pesticídy. Hlavnými zdrojmi, cez ktoré dochádza u ľudí k vystaveniu znečisťujúcim látkam sú potraviny, kozmetika, ovzdušie a domáci prach. Zistilo sa, že takmer všetky plastové výrobky, vrátane výrobkov propagovaných ako „bez obsahu BPA“, uvoľňujú chemikálie narušujúce endokrinný systém.Existujú štúdie, v ktorých vystavenie žien plastovým výrobkom, kozmetike, chemikáliám, potravinárskym prídavným látkam, sladeným a konzervovaným potravinám zvýšilo riziko myómov dvoj- až trojnásobne. Bolo dokázané, že keď sa znečisťujúca látka prestane používať, alebo ak je používanie silne obmedzené, zaťaženie touto znečisťujúcou látkou v ľudskom tele klesá.

K známym rizikovým faktorom myómov patria: vyšší vek, pohlavné hormóny, obezita, dedičnosť a životný štýl (stravovanie, fyzická aktivita, stres, hypovitaminóza D). 

 Boli publikované viaceré odborné štúdie o vplyve nedostatku vitamínu D na rast myómov. Výskum potvrdil, že výrazne väčšie myómy mali ženy s dlhodobým nedostatkom vitamínu D. V dvoch štúdiách sa ukázalo, že doplnenie hladiny vitamínu D prispelo k významnému zmenšeniu myómov u niektorých žien. Dávky potrebné pre úspešnú liečbu myómov u ľudí však zatiaľ neboli určené. Bezpečný maximálny príjem vitamínu D u dospelých je stanovený na 2000 IU / deň. Odporúčaná dávka vitamínu D v tehotnosti a počas dojčenia je 400-1000 IU/deň. Dávkovanie vitamínu D je vhodné konzultovať s ošetrujúcim lekárom a prispôsobiť Vášmu aktuálnemu zdravotnému stavu.

Vysokým dávkam vitamínu D sa treba vyhnúť v prípade ochorenia príštitných teliesok (hyperparathyreóza), u obličkových kameňov (nefrolitiáza),  hyperkalcémie a hypomagneziémie. Vysoké dávky vitamínu D sú nevhodné počas prvých troch mesiacov tehotnosti.

Nedostatok vitamínu D je celosvetovo rozšírený problém a postihuje až 50% ľudí. V mesiacoch október - máj sa v našej zemepisnej polohe netvorí v koži takmer žiaden vitamín D. Najnižšie hodnoty sérového vitamínu D na severnej pologuli boli zistené v mesiacoch február a marec.

Zvýšené riziko nedostatku vitamínu D možno predpokladať: v období jeho zvýšenej spotreby (tehotnosť, dojčenie, obdobie rastu, vyšší vek), pri obezite a tmavo pigmentovanej pokožke. Tiež v prípade ochorení pečene, žlčníka, psoriáze, u diabetu 2. typu, pri zápaloch čreva, nedostatočnej činnosti pankreasu, zníženej funkcii obličiek, nedostatočnom príjme potravou, u prísnej vegetariánskej diéty a pri nedostatočnom pobyte na slnku. Počas užívania potravinových doplnkov vitamínu D treba dbať aj na prísun horčíka (magnézia) v strave. Zvýšený obsah horčíka majú napríklad ovsené vločky, celozrnné obilniny, pohánka, orechy a strukoviny.

Okrem vitamínu D sa za protektvívne faktory výskytu myómov považujú: pravidelný pohyb, pôrody, stravovacie zvyklosti - príjem zeleniny a ovocia, strava s obsahom vlákniny, lykopénu a bioflavonoidov. 

Všeobecné odporúčania pre ženy s myómom maternice:

* Pravidelná pohybová aktivita, udržiavanie optimálnej telesnej hmotnosti.

* Pravidelné absolvovanie preventívnej zdravotnej prehliadky.

* Zmeny zdravotného stavu je potrebné konzultovať s lekárom.

* Dostatočný príjem potravín s obsahom vitamínu D a horčíka v strave,

* Primerané slnenie, v mesiacoch máj - september: za bezpečný sa považuje pobyt maximálne    20-30 minút denne na slnku, bez použitia krému s ochranným faktorom.

* V mesiacoch zníženej účinnosti slnečných lúčov (október – máj), zvážiť doplnenie vitamínuD formou výživových doplnkov.

* V prípade ak ste na začiatku tehotnosti (prvých 12 týždňov gravidity), poraďte sa o výživových doplnkoch s gynekológom.

* Ženy sledované endokrinológom, nefrológom, alebo gastroenterológom, by mali dávkovanie vitamínu D konzultovať aj v odbornej ambulancii.

* Ak chcete poznať svoju aktuálnu hladinu vitamínu D, máte možnosť požiadať o laboratórne vyšetrenie ako samoplatca. Cena tohto vyšetrenia v laboratóriách je od 10 do 30 €.

 

Upozornenie: Informácie na tejto stránke boli zostavené z dôveryhodných zdrojov. Neslúžia však ako náhrada za lekársku radu alebo liečbu. V prípade zdravotných ťažkostí je potrebné konzultovať lekára, ktorý zhodnotí Váš zdravotný stav.

 

 
07.01.2019

Integratívna medicína, integratívna onkológia

V ambulancii Akupunktúry poskytujeme konzultácie v oblasti integratívnej medicíny. Objednať sa môžete telefonicky alebo mailom na: objednanie@gynac.sk

Termín integratívna medicína (Integrative medicine) je „nový pojem, ktorý znamená, že do konvenčnej medicíny možno zahrnúť aj ďalšie osožné prístupy".(1.) Nie je to alternatívna medicína ktorá by nahrádzala konvenčnú terapiu.

Integrácia je  spájanie častí do celku. Znamená to, že pri liečbe a prevencii ochorení sa okrem bežnej akademickej medicíny zaradia ďalšie overené postupy liečby. Napríklad úprava stravy, fytoterapia, akupunktúra, akupresúra, telesné cvičenia, homeopatia a výživové doplnky. Cieľom je dosiahnuť čo najlepšiu úroveň zdravia a kvality života jedinca. Integratívna medicína je primárne zameraná na pacienta a dáva mu možnosť aktívne prispieť k zlepšeniu svojho zdravotného stavu a životnej pohody. Integračný prístup v medicíne sa takto využíva „pre zlepšenie kvality života, pre rozšírenie možností voľby životného štýlu, k zmierneniu príznakov a vedľajších účinkov konvenčných liečebných postupov". (2.)  

Podobne Integratívna onkológia zahŕňa konvenčné západné prístupy k liečbe rakoviny, plus to najlepšie z pôvodnej a tradičnej medicíny, vrátane výživy, výživových doplnkov, Qi-gongu, fytoterapie, mentálnych i telesných praktík (mind & body practices). (2.)     

Aktuálne príklady z odbornej literatúry:  

Operačnú liečbu môžu sprevádzať komplikácie. Porucha peristaltiky čreva (pooperačný ileus)  je hlavnou komplikáciou po resekcii čreva u pacientov s rakovinou. V septembri 2017 bol zverejnený prehľadový článok efektívnosti akupunktúry na skoré zotavenie činnosti čreva po operácii, z doteraz publikovaných štúdií.(4) Štúdie sledovali 776 pacientov po operácii čreva.  V porovnaní s kontrolnou skupinou mali pacienti liečení akupunktúrou skoršie obnovenie činnosti čreva. Elektroakupunktúra viedla k skráteniu dľžky hospitalizácie.

Mastektómia (operačné odstrácenie prsníka) býva komplikované krvácaním a tvorbou serómu (nahromadenie výpotku) v rane. Talianska štúdia sledovala zotavenie 53 žien po onkologickej operácii prsníka. Pacientky ktoré okrem bežnej liečby dostávali homeopatikum Arnica montana, mali nižšiu krvnú stratu a menšie množstvo výpotku, než kontrolná skupina liečená placebom.(5)  

Viac ako 37% francúzskych žien liečených pre nádor prsníka využíva súbežne dalšie liečebné postupy, hlavne fytoterapiu a homeopatiu. Celkovo 65,8% používateliek pocítilo pozitívny účinok, pričom hlavným cieľom bolo zlepšenie symptómov súvisiacich s liečbou. (6)  

Komplexnú definíciu Integračnej onkológie publikovalo spoločne 9 odborníkov z oblasti epidemiológie, onkológie, integratívnej medicíny a verejného zdravotníctva - pôvodom zo Švajčiarska, EU a USA. V snahe uľahčiť chápanie a komunikáciu v tejto novovznikajúcej oblasti:  "Integračná onkológia je na pacienta zameraná oblasť starostlivosti o rakovinu, založená na dôkazoch a informáciách, ktorá využíva praktiky mysle a tela, prírodné produkty a / alebo modifikácie životného štýlu z rôznych tradícií, popri konvenčnej liečbe rakoviny. Cieľom je optimalizovať zdravie, kvalitu života a klinické výsledky v procese starostlivosti o rakovinu, umožniť ľuďom predchádzať rakovine, byť aktívnymi účastníkmi pred, počas  i po liečbe rakoviny". (3)

Zdroj: 1.) www.npop.sk, 2018;  2.) Fulop a kol., Prim Care, 2017;   3.) Witt a kol., J Natl Cancer Inst Monogr., 2017;  4.) Yi-Hua Liu a kol., Medicine 2017, www.md-journal.com.;   5.) Lorrentino L a kol., 2017, www.jicep.com.;  6.) Saghatchian M a kol., Breast. 2014.

 
13.04.2020

HPV a dysplázia krčka maternice.

HPV (ľudský papilomavírus) : Infekcia vírusom HPV je zodpovedná za viac ako 90% prípadov rakoviny krčka maternice.   Počas života je nositeľom niektorého typu tohto vírusu až 80 % ľudí. Organizmus sa vo veľkej väčšine prípadov dokáže s nákazou sám vyrovnať. Ak infekcia HPV pretrváva, vznikajú dysplázie krčka maternice (prekancerózy – predrakovinové zmeny). Tieto sa ešte stále môžu vyhojiť. Niekedy ale časom dochádza k rozvoju spomínanej rakoviny krčka maternice. Toto ochorenie vzniká postupne, vývoj od infekcie k nádoru trvá v priemere 10-15 rokov. Na rakovinu krčka maternice ochorie ročne na Slovensku až 600 žien.

 Proti nákaze HPV je možná ochrana očkovaním. Najlepšia imunitná odpoveď na očkovanie (tj. najvyššia tvorba ochranných protilátok) sa udáva u dievčat do 15 rokov veku, ale očkovať možno aj neskôr. Očkujú sa obe pohlavia – ženy aj muži. Očkovanie proti HPV pomáha riziko rakoviny krčka výrazne znížiť. Aj po zaočkovaní je ale potrebné chodiť pravidelne na preventívne gynekologické prehliadky.

Preventívne gynekologické vyšetrenie umožní včas zachytiť a liečiť podozrivé zmeny  a pred-stupne rakoviny (dysplázie krčka), skôr než nastane invazívny nádorový proces s rizikom metastáz. Preventívna gynekologická prehliadka žien je hradená zo zdravotného poistenia od 18.roku života ženy, 1x ročne.

 Okrem HPV infekcie sa na vzniku rakoviny krčka maternice podieľajú rizikové faktory životného prostredia a životného štýlu. Najmä fajčenie. Bližšie informácie nájdete napr. na www.npz.sk.

K zneškodneniu už prítomnej infekcie ženy HPV vírusom (eliminácii vírusu) pomáha zdravý imunitný systém a zdravé prostredie ženskej pošvy.

K podporným faktorom obrany tela - imunity patria napríklad :

- Probiotiká črevné;

- Probiotiká vaginálne (tzv. pošvoví policajti, ktorí udržujú kyslé pH a  zdravé prostredie  v pošve);

- Antioxidanty v ovocí, zelenine, rastlinných olejoch, v zelenom čaji;

- Vitamín D : získaný primeraným slnením (20 minút denne, v mesiacoch jún-september), zo stravy alebo z výživových doplnkov (október-máj);

- Pravidelný pohyb;

- Postupy na redukciu stresu (lebo dlhodobý a intenzívny stres potláča obranyschopnosť organizmu).

 V lekárňavch je dostupný voľnopredajný vaginálny gél, určený pre prevenciu a podporu odstránenia HPV infekcie maternicového krčka. Gél nepôsobí priamo proti HPV vírusu, ale má pomôcť hojeniu  a epitelizácii krčka maternice.  Obsahuje kombináciu viacerých účinných zložiek (napríklad β-glukán, čínska huba Coriolus versicolor, Aloe vera a kyselina hyalurónová),  ktoré zlepšujú lokálnu imunitu, normalizujú pošvovú mikroflóru a zlepšujú epitelizáciu krčka maternice. Gél je určený pre ženy pozitívne na HPV ktoré nemajú léziu krčka, aj pre ženy pozitívne na HPV, ktoré majú v cytologickom stere nález: ASCUS alebo LSIL.

 
18.11.2017

Menopauza / klimaktérium ženy

Menopauza je prirodzené obdobie života ženy. Mení sa rovnováha hormónov v ženskom tele. Postupne ustáva činnosť vaječníkov, až nastane posledné menštruačné krvácanie -  menopauza (klimaktérium). Približne 2 roky pred menopauzou dochádza k skráteniu menštruačného cyklu o 2-3 dni, to je obdobie premenopauzy. Niekedy je menštruácia nepravidelná. V tomto období sa môžu vyskytnúť prvé návaly tepla, zvýšené potenie, zmeny nálady alebo poruchy spánku. Tieto príznaky sa spoločne označujú ako klimakterický syndróm. Sú spôsobené hormonálnou nerovnováhou a úbytkom ženských pohlavných hormónov. Neskôr sa môže pridať suchosť pošvy a krehkosť kostí.  Asi jedna tretina žien nemá v období prechodu žiadne výrazné ťažkosti. U niektorých žien bývajú príznaky menopauzy veľmi výrazné a vyžadujú liečbu.                                               Menopauza - mýty a fakty. Dámsky klub, 27.9.2017.  Link na archív: 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11665/136874#1124

 
17.12.2017

Meranie hustoty pätovej kosti

1.4.2016. sa v našej ambulancii uskutočnilo meranie hustoty pätovej kosti prenosným prístrojom - pätová denzitometria. Na meranie prišli ženy vo veku 28-75 rokov.  Až 37% z nich malo hustotu pätovej kosti zníženú pod fyziologickú normu.  

Kostná hmota ubúda s postupujúcim vekom. Zníženie hustoty kostí pod normálne hodnoty nazývame osteopénia. Pri rednutí kosti s výrazným úbytkom obsahu vápnika hovoríme už o ochorení - osteoporóze. Výskyt je častý najmä u žien po prechode. Dôsledkom krehkých kostí môžu byť zlomeniny stavcov chrbtice, predlaktia a krčka stehennej kosti.  Riziko osteoporózy zvyšuje napríklad nedostatok vitamínu D, nesprávna výživa  a málo pohybu.  Hoci pätová kosť sa nemusí odvápňovať ako prvá, jej vyšetrenie poskytne aspoň základnú informáciu o stave kostného tkaniva a môže upozorniť na zdravotný problém.

 
01.10.2017

D-hormón a naše zdravie

Vitamín D bol pre svoje významné pôsobenie zaradený medzi hormóny. Pomáha nám zabezpečovať nielen zdravie kostí a zubov, ale je potrebný pre celkové udržanie priaznivého zdravotného stavu. Vitamín D ovplyvňuje náš imunitný systém, činnosť nervov a svalov, pomáha chrániť pred rozvojom zápalov, infekcií, únavy, depresie, cukrovky a nádorových ochorení. Zistilo sa, že takmer 60% ľudí trpí nedostatkom tohto vitamínu, prevažne v zimných mesiacoch. Najviac vitamínu D získame vystavením pokožky slnečnému svitu (15 minút denne bez opaľovacieho krému, až potom aplikovať ochranný faktor). Potrava je schopná zabezpečiť len 5-10% vitamínu D. Najviac ho obsahujú morské ryby a treščia pečeň. Menšie množstvo sa nachádza v  hydinovej a hovädzej pečeni, v syre a vajciach.  Odborníci nám radia primerané slnenie v lete a po celý rok konzumáciu morských rýb, aspoň 1-2x týždenne. U starších ľudí sa schopnosť kože vytvárať vitamín D znižuje. Preto môže byť potrebné dopľňať vitamín D aj pomocou výživových doplnkov.

 
image description