Aktuality

11.12.2020

Informácie

NA VYŠETRENIE VÁS OBJEDNÁME BEZ POPLATKU.

 

NEVSTUPUJTE PROSÍM DO PRIESTORU ČAKÁRNE V PRÍPADE AK:

MÁTE NARIADENÚ KARANTÉNU,

AK MÁTE OCHORENIE DÝCHACÍCH CIEST alebo zvýšenú telesnú teplotu,

AK STE BOLI V KONTAKTE S OSOBOU PODOZRIVOU Z NÁKAZY COVID,

 

MAXIMÁLNY POČET ĽUDÍ V ČAKÁRNI JE:  2 osoby.

Na Prevenciu sa môžete objednať on-line.

 

Želáme Vám pevné zdravie.

 V zimnom období odporúčame dopĺňať najmä vitamín D.

 
11.03.2020

Rady pre verejnosť a informácie o Covid 19

 

Akútnu infekciu dýchacích ciest spôsobuje nový koronavirus (SARS-CoV-2). Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnost'ou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.

 

Rady pre verejnosť a informácie o COVID-19 nájdete tu:

https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

 

telefonický kontakt na RÚVZ, TT : 0905 903 053

 

 
13.04.2020

Je možné životosprávou ovplyvniť veľkosť myómov maternice?

Ak Vám lekár oznámil, že máte myóm maternice, možno Vás to prekvapilo. Alebo ste o myómoch už čítali, možno ich mala Vaša príbuzná, alebo kamarátka. A zaujíma Vás, čo bude nasledovať, a či máte možnosť svoj zdravotný stav nejako zlepšiť.

Myómy maternice sa vyskytujú často. Na základe aktuálnej európskej štúdie takmer každá druhá žena nad 30 rokov veku môže očakávať vznik myómov. Ich výskyt sa zvyšuje až do menopauzy. Ak je myóm zodpovedný za Vaše zdravotné ťažkosti, lekár Vám už pravdepodobne vysvetlil liečebný postup. Ak patríte k ženám, ktorým myóm zdravotné problémy nespôsobuje, lekár Vám odporučil pravidelné kontroly s ultrazvukovým vyšetrením maternice.

Zdravotné ťažkosti súvisia s veľkosťou, umiestnením a množstvom myómov v maternici. Keď myómov pribúda, maternica sa zväčšuje a riziko zdravotných komplikácií stúpa. Niektoré ženy zostanú bez ťažkostí, ale aj u nich je potrebné rast a uloženie myómov pravidelne kontrolovať. Myómy sú nezhubné nádory, avšak správajú sa rôzne: u niektorých sa veľkosť dlhodobo nezmení, iné môžu mať obdobia rýchleho nárastu, zvané „rastové skoky“. Hoci vedci myómy dlhodobo skúmajú, presnú príčinu ich vzniku ešte nepoznáme. Skúmajú sa napríklad chemické látky narušujúce náš hormonálny systém. Xenobiotiká sú chemikálie, ktoré nachádzame v organizme ale nie sú v tele prirodzene vytvorené. Môžu byť pre telo toxické už v nízkych dávkach. Príkladom sú pesticídy. Hlavnými zdrojmi, cez ktoré dochádza u ľudí k vystaveniu znečisťujúcim látkam sú potraviny, kozmetika, ovzdušie a domáci prach. Zistilo sa, že takmer všetky plastové výrobky, vrátane výrobkov propagovaných ako „bez obsahu BPA“, uvoľňujú chemikálie narušujúce endokrinný systém.Existujú štúdie, v ktorých vystavenie žien plastovým výrobkom, kozmetike, chemikáliám, potravinárskym prídavným látkam, sladeným a konzervovaným potravinám zvýšilo riziko myómov dvoj- až trojnásobne. Bolo dokázané, že keď sa znečisťujúca látka prestane používať, alebo ak je používanie silne obmedzené, zaťaženie touto znečisťujúcou látkou v ľudskom tele klesá.

 Boli publikované štúdie o vplyve nedostatku vitamínu D na rast myómov. Výskum potvrdil, že výrazne väčšie myómy mali ženy trpiace nedostatkom vitamínu D. V dvoch štúdiách sa ukázalo, že doplnenie hladiny vitamínu D prispelo k významnému zmenšeniu myómov u niektorých žien. Dávky potrebné pre úspešnú liečbu myómov u ľudí však zatiaľ neboli určené. Bezpečný maximálny príjem vitamínu D u dospelých je stanovený na 2000 IU / deň. Odporúčaná dávka vitamínu D v tehotnosti a počas dojčenia je 400-1000 IU/deň. Dávkovanie vitamínu D je vhodné konzultovať s ošetrujúcim lekárom a prispôsobiť Vášmu aktuálnemu zdravotnému stavu.

Vysokým dávkam vitamínu D sa treba vyhnúť v prípade ochorenia príštitných teliesok (hyperparathyreóza), u obličkových kameňov (nefrolitiáza),  hyperkalcémie a hypomagneziémie. Vysoké dávky vitamínu D sú nevhodné počas prvých troch mesiacov tehotnosti.

Nedostatok vitamínu D je celosvetovo rozšírený problém a postihuje až 50% ľudí. V mesiacoch október - máj sa v našej zemepisnej polohe netvorí v koži takmer žiaden vitamín D. Najnižšie hodnoty sérového vitamínu D na severnej pologuli boli zistené v mesiacoch február a marec.

Zvýšené riziko nedostatku vitamínu D možno predpokladať: v období jeho zvýšenej spotreby (tehotnosť, dojčenie, obdobie rastu, vyšší vek), pri obezite a tmavo pigmentovanej pokožke. Tiež v prípade ochorení pečene, žlčníka, psoriáze, u diabetu 2. typu, pri zápaloch čreva, nedostatočnej činnosti pankreasu, zníženej funkcii obličiek, nedostatočnom príjme potravou, u prísnej vegetariánskej diéty a pri nedostatočnom pobyte na slnku. Počas užívania potravinových doplnkov vitamínu D treba dbať aj na prísun horčíka (magnézia) v strave. Zvýšený obsah horčíka majú napríklad ovsené vločky, celozrnné obilniny, pohánka, orechy a strukoviny.

Všeobecné odporúčania pre ženy s myómom maternice:

* Pravidelná pohybová aktivita, udržiavanie optimálnej telesnej hmotnosti.

* Pravidelné absolvovanie preventívnej zdravotnej prehliadky.

* Zmeny zdravotného stavu je potrebné konzultovať s lekárom.

* Dostatočný príjem potravín s obsahom vitamínu D a horčíka v strave,

* Primerané slnenie, v mesiacoch máj - september: za bezpečný sa považuje pobyt maximálne    20-30 minút denne na slnku, bez použitia krému s ochranným faktorom.

* V mesiacoch zníženej účinnosti slnečných lúčov (október – máj), zvážiť doplnenie vitamínuD formou výživových doplnkov.

* V prípade ak ste na začiatku tehotnosti (prvých 12 týždňov gravidity), poraďte sa o výživových doplnkoch s gynekológom.

* Ženy sledované endokrinológom, nefrológom, alebo gastroenterológom, by mali dávkovanie vitamínu D konzultovať aj v odbornej ambulancii.

* Ak chcete poznať svoju aktuálnu hladinu vitamínu D, máte možnosť požiadať o laboratórne vyšetrenie ako samoplatca. Cena tohto vyšetrenia v laboratóriách je od 10 do 30 €.

 
07.01.2019

Integratívna medicína, integratívna onkológia

V ambulancii Akupunktúry poskytujeme konzultácie v oblasti integratívnej medicíny. Objednať sa môžete telefonicky alebo mailom na: objednanie@gynac.sk

Termín integratívna medicína (Integrative medicine) je „nový pojem, ktorý znamená, že do konvenčnej medicíny možno zahrnúť aj ďalšie osožné prístupy".(1.) Nie je to alternatívna medicína ktorá by nahrádzala konvenčnú terapiu.

Integrácia je  spájanie častí do celku. Znamená to, že pri liečbe a prevencii ochorení sa okrem bežnej akademickej medicíny zaradia ďalšie overené postupy liečby. Napríklad úprava stravy, fytoterapia, akupunktúra, akupresúra, telesné cvičenia, homeopatia a výživové doplnky. Cieľom je dosiahnuť čo najlepšiu úroveň zdravia a kvality života jedinca. Integratívna medicína je primárne zameraná na pacienta a dáva mu možnosť aktívne prispieť k zlepšeniu svojho zdravotného stavu a životnej pohody. Integračný prístup v medicíne sa takto využíva „pre zlepšenie kvality života, pre rozšírenie možností voľby životného štýlu, k zmierneniu príznakov a vedľajších účinkov konvenčných liečebných postupov". (2.)  

Podobne Integratívna onkológia zahŕňa konvenčné západné prístupy k liečbe rakoviny, plus to najlepšie z pôvodnej a tradičnej medicíny, vrátane výživy, výživových doplnkov, Qi-gongu, fytoterapie, mentálnych i telesných praktík (mind & body practices). (2.)     

Aktuálne príklady z odbornej literatúry:  

Operačnú liečbu môžu sprevádzať komplikácie. Porucha peristaltiky čreva (pooperačný ileus)  je hlavnou komplikáciou po resekcii čreva u pacientov s rakovinou. V septembri 2017 bol zverejnený prehľadový článok efektívnosti akupunktúry na skoré zotavenie činnosti čreva po operácii, z doteraz publikovaných štúdií.(4) Štúdie sledovali 776 pacientov po operácii čreva.  V porovnaní s kontrolnou skupinou mali pacienti liečení akupunktúrou skoršie obnovenie činnosti čreva. Elektroakupunktúra viedla k skráteniu dľžky hospitalizácie.

Mastektómia (operačné odstrácenie prsníka) býva komplikované krvácaním a tvorbou serómu (nahromadenie výpotku) v rane. Talianska štúdia sledovala zotavenie 53 žien po onkologickej operácii prsníka. Pacientky ktoré okrem bežnej liečby dostávali homeopatikum Arnica montana, mali nižšiu krvnú stratu a menšie množstvo výpotku, než kontrolná skupina liečená placebom.(5)  

Viac ako 37% francúzskych žien liečených pre nádor prsníka využíva súbežne dalšie liečebné postupy, hlavne fytoterapiu a homeopatiu. Celkovo 65,8% používateliek pocítilo pozitívny účinok, pričom hlavným cieľom bolo zlepšenie symptómov súvisiacich s liečbou. (6)  

Komplexnú definíciu Integračnej onkológie publikovalo spoločne 9 odborníkov z oblasti epidemiológie, onkológie, integratívnej medicíny a verejného zdravotníctva - pôvodom zo Švajčiarska, EU a USA. V snahe uľahčiť chápanie a komunikáciu v tejto novovznikajúcej oblasti:  "Integračná onkológia je na pacienta zameraná oblasť starostlivosti o rakovinu, založená na dôkazoch a informáciách, ktorá využíva praktiky mysle a tela, prírodné produkty a / alebo modifikácie životného štýlu z rôznych tradícií, popri konvenčnej liečbe rakoviny. Cieľom je optimalizovať zdravie, kvalitu života a klinické výsledky v procese starostlivosti o rakovinu, umožniť ľuďom predchádzať rakovine, byť aktívnymi účastníkmi pred, počas  i po liečbe rakoviny". (3)

Zdroj: 1.) www.npop.sk, 2018;  2.) Fulop a kol., Prim Care, 2017;   3.) Witt a kol., J Natl Cancer Inst Monogr., 2017;  4.) Yi-Hua Liu a kol., Medicine 2017, www.md-journal.com.;   5.) Lorrentino L a kol., 2017, www.jicep.com.;  6.) Saghatchian M a kol., Breast. 2014.

 
13.04.2020

HPV a dysplázia krčka maternice.

HPV (ľudský papilomavírus) : Infekcia vírusom HPV je zodpovedná za viac ako 90% prípadov rakoviny krčka maternice.   Počas života je nositeľom niektorého typu tohto vírusu až 80 % ľudí. Organizmus sa vo veľkej väčšine prípadov dokáže s nákazou sám vyrovnať. Ak infekcia HPV pretrváva, vznikajú dysplázie krčka maternice (prekancerózy – predrakovinové zmeny). Tieto sa ešte stále môžu vyhojiť. Niekedy ale časom dochádza k rozvoju spomínanej rakoviny krčka maternice. Toto ochorenie vzniká postupne, vývoj od infekcie k nádoru trvá v priemere 10-15 rokov. Na rakovinu krčka maternice ochorie ročne na Slovensku až 600 žien.

 Proti nákaze HPV je možná ochrana očkovaním. Najlepšia imunitná odpoveď na očkovanie (tj. najvyššia tvorba ochranných protilátok) sa udáva u dievčat do 15 rokov veku, ale očkovať možno aj neskôr. Očkujú sa obe pohlavia – ženy aj muži. Očkovanie proti HPV pomáha riziko rakoviny krčka výrazne znížiť. Aj po zaočkovaní je ale potrebné chodiť pravidelne na preventívne gynekologické prehliadky.

Preventívne gynekologické vyšetrenie umožní včas zachytiť a liečiť podozrivé zmeny  a pred-stupne rakoviny (dysplázie krčka), skôr než nastane invazívny nádorový proces s rizikom metastáz. Preventívna gynekologická prehliadka žien je hradená zo zdravotného poistenia od 18.roku života ženy, 1x ročne.

 Okrem HPV infekcie sa na vzniku rakoviny krčka maternice podieľajú rizikové faktory životného prostredia a životného štýlu. Najmä fajčenie. Bližšie informácie nájdete napr. na www.npz.sk.

K zneškodneniu už prítomnej infekcie ženy HPV vírusom (eliminácii vírusu) pomáha zdravý imunitný systém a zdravé prostredie ženskej pošvy.

K podporným faktorom obrany tela - imunity patria napríklad :

- Probiotiká črevné;

- Probiotiká vaginálne (tzv. pošvoví policajti, ktorí udržujú kyslé pH a  zdravé prostredie  v pošve);

- Antioxidanty v ovocí, zelenine, rastlinných olejoch, v zelenom čaji;

- Vitamín D : získaný primeraným slnením (20 minút denne, v mesiacoch jún-september), zo stravy alebo z výživových doplnkov (október-máj);

- Pravidelný pohyb;

- Postupy na redukciu stresu (lebo dlhodobý a intenzívny stres potláča obranyschopnosť organizmu).

 V lekárňavch je dostupný voľnopredajný vaginálny gél, určený pre prevenciu a podporu odstránenia HPV infekcie maternicového krčka. Gél nepôsobí priamo proti HPV vírusu, ale má pomôcť hojeniu  a epitelizácii krčka maternice.  Obsahuje kombináciu viacerých účinných zložiek (napríklad β-glukán, čínska huba Coriolus versicolor, Aloe vera a kyselina hyalurónová),  ktoré zlepšujú lokálnu imunitu, normalizujú pošvovú mikroflóru a zlepšujú epitelizáciu krčka maternice. Gél je určený pre ženy pozitívne na HPV ktoré nemajú léziu krčka, aj pre ženy pozitívne na HPV, ktoré majú v cytologickom stere nález: ASCUS alebo LSIL.

 
18.11.2017

Menopauza / klimaktérium ženy

Menopauza je prirodzené obdobie života ženy. Mení sa rovnováha hormónov v ženskom tele. Postupne ustáva činnosť vaječníkov, až nastane posledné menštruačné krvácanie -  menopauza (klimaktérium). Približne 2 roky pred menopauzou dochádza k skráteniu menštruačného cyklu o 2-3 dni, to je obdobie premenopauzy. Niekedy je menštruácia nepravidelná. V tomto období sa môžu vyskytnúť prvé návaly tepla, zvýšené potenie, zmeny nálady alebo poruchy spánku. Tieto príznaky sa spoločne označujú ako klimakterický syndróm. Sú spôsobené hormonálnou nerovnováhou a úbytkom ženských pohlavných hormónov. Neskôr sa môže pridať suchosť pošvy a krehkosť kostí.  Asi jedna tretina žien nemá v období prechodu žiadne výrazné ťažkosti. U niektorých žien bývajú príznaky menopauzy veľmi výrazné a vyžadujú liečbu.                                               Menopauza - mýty a fakty. Dámsky klub, 27.9.2017.  Link na archív: 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11665/136874#1124

 
17.12.2017

Meranie hustoty pätovej kosti

1.4.2016. sa v našej ambulancii uskutočnilo meranie hustoty pätovej kosti prenosným prístrojom - pätová denzitometria. Na meranie prišli ženy vo veku 28-75 rokov.  Až 37% z nich malo hustotu pätovej kosti zníženú pod fyziologickú normu.  

Kostná hmota ubúda s postupujúcim vekom. Zníženie hustoty kostí pod normálne hodnoty nazývame osteopénia. Pri rednutí kosti s výrazným úbytkom obsahu vápnika hovoríme už o ochorení - osteoporóze. Výskyt je častý najmä u žien po prechode. Dôsledkom krehkých kostí môžu byť zlomeniny stavcov chrbtice, predlaktia a krčka stehennej kosti.  Riziko osteoporózy zvyšuje napríklad nedostatok vitamínu D, nesprávna výživa  a málo pohybu.  Hoci pätová kosť sa nemusí odvápňovať ako prvá, jej vyšetrenie poskytne aspoň základnú informáciu o stave kostného tkaniva a môže upozorniť na zdravotný problém.

 
01.10.2017

D-hormón a naše zdravie

Vitamín D bol pre svoje významné pôsobenie zaradený medzi hormóny. Pomáha nám zabezpečovať nielen zdravie kostí a zubov, ale je potrebný pre celkové udržanie priaznivého zdravotného stavu. Vitamín D ovplyvňuje náš imunitný systém, činnosť nervov a svalov, pomáha chrániť pred rozvojom zápalov, infekcií, únavy, depresie, cukrovky a nádorových ochorení. Zistilo sa, že takmer 60% ľudí trpí nedostatkom tohto vitamínu, prevažne v zimných mesiacoch. Najviac vitamínu D získame vystavením pokožky slnečnému svitu (15 minút denne bez opaľovacieho krému, až potom aplikovať ochranný faktor). Potrava je schopná zabezpečiť len 5-10% vitamínu D. Najviac ho obsahujú morské ryby a treščia pečeň. Menšie množstvo sa nachádza v  hydinovej a hovädzej pečeni, v syre a vajciach.  Odborníci nám radia primerané slnenie v lete a po celý rok konzumáciu morských rýb, aspoň 1-2x týždenne. U starších ľudí sa schopnosť kože vytvárať vitamín D znižuje. Preto môže byť potrebné dopľňať vitamín D aj pomocou výživových doplnkov.

 
image description