Akupunktúra a aurikuloterapia

Čo je akupunktúra:

Akupunktúra je jednou z najstarších liečebných metód. Účinok dosahuje aktivizáciou vlastných síl organizmu, preto nemá vedľajšie účinky. Upravuje a usmerňuje priebeh životných dejov. Harmonizuje. Ovplyvňuje a dolaďuje človeka ako celok. Akupunktúra patrí do systému tradičnej čínskej medicíny (skrátene TČM).

Archeologické nálezy potvrdzujú, že sa ako liečebná metóda využíva už niekoľko tisícročí. Najstaršie písomné pamiatky (Nej Ťing) pochádzajú z 8.storočia pred naším letopočtom. Do Európy sa prvé informácie a akupunktúre dostali v 17.storočí. Je však pravdepodobné, že liečebné účinky akupunktúrnych bodov poznali už európania doby medenej. Na mumifikovanom tele ľadového muža Ötziho (odhadovaný vek múmie: 5300 rokov) boli potvrdené známky liečebného prúžkového tetovania v oblasti akupunktúrnych bodov a meridiánov.

V dnešnej dobe akupunktúra stále viac preniká do modernej západnej medicíny. Na Slovensku je akupunktúra medicínskym odborom a aplikáciu akupunktúrnych ihiel môžu vykonávať len špeciálne vyškolení lekári.

Akupunktúrny bod:
image description

Akupunktúrna liečba cielene pôsobí cez aktívne body na povrchu tela. Tieto malé miesta na koži a slizniciach majú zvýšenú citlivosť na tlak, vyššiu teplotu a nižší elektrický kožný odpor. Sú informačným vstupom komunikačnej siete organizmu. Vpichom ihly dochádza k adaptačným reakciám s liečebným efektom. Experimentálne bolo zistené, že akupunktúrny bod je zdrojom veľmi slabého elektrického prúdu a sú v ňom biologické štruktúry, ktorých elektrická aktivita zodpovedá funkčnému stavu príslušných orgánov. Akupunktúrne body reagujú na pôsobenie slnečného svetla, podobne ako svetelné polovodiče. Vodivosť aktívnych bodov sa mení aj podľa stavu elektrickej vodivosti ovzdušia. Znížená býva napríklad pred búrkou. Vodivosť aktívnych bodov zvyšuje stres a telesná námaha.

Meridiány:

Akupunktúrne body povrchu tela sú pospájané sieťou akupunktúrnych dráh – meridiánov. Tieto sú voľným okom neviditeľné. Možno si ich predstaviť ako systém plošných spojov. Meridiány spájajú navzájom akupunktúrne body a orgánové systémy, koluje v nich forma energie, označovaná ako meridiánová čchi (Qi): „ Skryté neviditeľné prúdenie jemné ako hodváb, veľmi účinné“.

Je akupunktúra bolestivá ?
image description

Akupunktúra sa často využíva práve na liečbu bolesti. Vpich ihly nebýva bolestivý. Pocit vpichu sa zmierni prítlakom vodiacej trubičky nasadenej na akupunktúrnu ihlu. Pri zavedení akupunktúrnej ihly do aktívneho budu sa môžu dostaviť pocity nazývané deqi.

Čo je to deqi:

Názov deqi (teči) označuje charakteristické pocity, vznikajúce pri zavedení ihly do účinnej štruktúry akupunktúrneho bodu. Môže ísť o pocit tŕpnutia, tlaku, napätia alebo pocit elektrického výboja pozdľž priebehu akupunktúrnej dráhy. Výsledkom pôsobenia sú účinky protibolestivé, ukľudňujúce, imunostimulačné, antidepresívne, homeostatické a ďaľšie, podľa zvolených bodov.

Čchi (Qi), kolobeh čchi, zdravie:

Pre vysvetlenie javov používa tradičná čínska medicína symboly. Symbol je znak, ktorý predstavuje všeobecnejší pojem; znamenie s hlbším alebo skrytým významom. Napríklad Čchi, Jin, Jang. Čchi je všeobecný symbol pre Energiu, vznikajúcu interakciou protichodných ale navzájom spolupracujúcich síl Jin-u a Jang-u. Energia môže nadobúdať rôzne formy a má rôzne prejavy.

Život je podmienený kolobehom energie - čchi v meridiánoch. Ak je tok čchi plynulý, vládne harmónia a zdravie. Keď sa kolobeh čchi naruší, spomalí či zablokuje – nastáva porucha. Porucha sa môže prejaviť ako bolesť a ochorenie. Jedným z účinkov akupunktúrnej liečby je uvoľnenie blokád a priaznivé ovplyvnenie kolobehu Čchi.

Jin a Jang :

Jin (Yin) a Jang (Yang) sú symbolickým vyjadrením protikladov. Existujú spolu ako dvojica a podmieňujú sa navzájom. Zastupujú napríklad: Noc a Deň, Ženu a Muža, Mínus a Plus, Chlad a Teplo, Vodu a Oheň, Zem a Nebo, Príliv a Odliv. Okrem iného nás znak monády upozorňuje, že veci nebývajú čisto biele a čierne. Že v noci sa tvorí zárodok dňa a aktívnu činnosť je treba vyvažovať odpočinkom.

Diagnostika podľa vzhľadu jazyka:
image description

Normálny jazyk je mierne vlhký, má živú a jasnú farbu, svetločervenú a sviežu. Znamená to, že je normálne zásobovaný krvou a tekutinami. Zdravý jazyk je aj dostatočne ohybný, bez opuchu a bez prasklín. Primeraný tenký biely povlak hovorí o kvalite trávenia. Podľa zmien farby , hrúbky a rozloženia povlaku može lekár zaškolený v akupunktúre upresniť typ a miesto poruchy. Zmeny jazyka umožňujú sledovať priebeh a postup liečby.

Diadnostika pohmatom pulzu:

Pulzová diagnostika je diagnostickou metódou tradičnej čínskej medicíny a využíva sa pri akupunktúrnej liečbe. Okrem rýchlosti pulzu sa sledujú ešte ďalšie vlastnosti pulzovej vlny. Vyšetruje sa pohmatom obojstranne, prevažne na zápästí.

Čo je to EAV:

EAV - elektroakupunktúra podľa Dr. Volla je nebolestivé vyšetrenie pri ktorom lekár s použitím prístroja zisťuje energetickú náplň akupunktúrnych dráh. Meraním zistené odchýlky umožnia odhaliť poruchy orgánov a orgánových systémov, pokiaľ sú ešte skryté, čiže sa naplno neprejavili. Včasným liečebným zásahom možno predísť prepuknutiu ochorenia. Vyšetrenie má teda preventívny význam. Kontrolné EAV meranie informuje lekára o priebehu a úspešnosti liečby.

Akupunktúra bez ihiel:

Okrem vpichu ihly možno na aktívne body liečivo pôsobiť aj ďalšími podnetmi. Napríklad teplom (moxovanie), svetlom (laseropunktúra), tlakom (akupresúra), magnetom (magnetopunktúra). Hovoríme o modifikáciách akupunktúry.

Na podporu liečebného efektu akupunktúry Vám lekár môže doporučiť aj úpravu životosprávy, podľa typu zistenej poruchy.

Aurikuloterapia:

Aurikoloterapia je odborné označenie pre akupunktúru bodov ucha (ušnice). Zvláštnosťou akupunktúrnych bodov na ušnici je, že sú oveľa menšie než body telovej akupunktúry. Okrem niekoľkých výnimiek, nie sú body na ušnici stálé. Môžu vznikať a zanikať. Objavujú sa iba v prípade poruchy. Ošetrenie akupunktúrnych bodov ušnice sa vykonáva vpichom menšej akupunktúrnej ihly, alebo aplikáciou guľočky či drobného magnetu na náplasti.

Ušná akupunktúra je nenáročná a účinná liečebná technika. Využíva sa najmä na liečbu bolestí, alergických ochorení, zápalov, funkčných porúch čreva, žalúdočných ťažkostí a gynekologických problémov. Má podporný efekt pri liečbe závislostí, redukčnej diéte a zvládaní stresu.

Prevencia:

Akupunktúra má už od svojich počiatkov výrazne preventívny charakter. Jej mottom bolo a je navodiť rovnováhu dejov a „ zastaviť chorobu skôr než sa prejaví.“ Je vhodné absolvovať akupunktúrnu diagnostiku a „doladenie“ organizmu akupunktúrou v každom ročnom období (teda cca 4x do roka), aj keď sa neprejavujú zdravotné ťažkosti.

Kedy je akupunktúra nevhodná:

Akupunktúra sa nevykonáva pri krvácavých poruchách, u osôb s hemofíliou, motorickým nepokojom a akútnou psychózou. Počas tehotnosti sa niektoré aktívne body nesmú použiť.

Bezpečnosť akupunktúry:

Akupunktúra je bezpečná liečebná metóda, ak ju vykonáva zaškolený odborník. Na Slovensku môžu akupunktúru vykonávať len špeciálne vyškolení lekári. Naše pracovisko používa výlučne jednorazové akupunktúrne pomôcky: akupresúrne guľôčky, magnety a sterilné akupunktúrne ihly na jedno použitie......................................................................................

Použitá literatúra:
Šmirala J. a kol.: Kompendium akupunktúry. Martin, Osveta 2005.
Esler M.: Akupunktura ucha (Aurikuloterapie). Olomouc, Poznání 2003.

Fotografie: pixabay.com