Preventívna prehliadka u gynekológa

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Preventívna prehliadka je hradená zdravotnou poisťovňou, na základe verejného zdravotného poistenia.

Gynekologickú preventívnu prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým poistenka uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

image description

Poskytuje sa ženám vo veku od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva. Periodicita: 1x ročne.

Súčasťou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom, ultrasonografia malej panvy; ultrasonografia prsníkov (raz za dva roky).

Súčasťou preventívnej starostlivosti u gynekológa je aj aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka (skríning).

Cytológia biologického materiálu z krčka maternice sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 23 - 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa realizujú v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.

RTG mamografia sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 40 - 69 rokov raz za 2 roky.

Zoznam výkonov preventívnej gynekologickej prehliadky a indikačné obmedzenia.