Zoznam výkonov preventívnej gynekologickej prehliadky

Názov výkonu Indikačné obmedzenie:
Podrobná anamnéza  
Odborné poradenstvo a poučenie  
Komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov  
Ultrasonografia transvaginálna, abdominálna  
Ultrasonografia prsníkov raz za 2 roky;
Podrobná anamnéza  
Tumor marker Ca 125 u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35 rokov; u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu raz za 6 mesiacou od veku 30 rokov;
Cytológia z krčka maternice v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu
RTG mamografia v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu

Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka

Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka. Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.

  • Vykonáva ho lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.
  • Cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá.
  • Skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov.
  • Skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 – 69 rokov; raz za 2 roky.
  • Skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negatívneho výsledku týchto dvoch cytologických sterov pokračovať v 3 – ročnom intervale do veku 64 rokov. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.