Cenník ambulantných výkonov

   
Komplexná preventívna prehliadka v intervale 1x ročne, vrátane ultrazvukového vyšetrenia malej panvy (pre klientky so zdravotným poistením, registrované v našej ambulancii) 0.00 €
Preventívna starostlivosť v gravidite v doporučených intervaloch, vrátane ultrazvukového vyšetrenia tehotnej v 10., 20., 30. týždni – 3x počas gravidity 0.00 €
Gynekologické vyšetrenie registrovanej klientky so zdravotnou indikáciou 0.00 €

Administratívne výkony a výkony na žiadosť klientky (bez zdravotnej indikácie):

 
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávateľa 7.00 €
3D/4D UZV s popisom pre potreby pacientky 27.00 €
Foto záznam z UZV vyšetrenia pre osobnú potrebu pacientky 6.00 €
Popis UZV nálezu pre rodinného príslušníka so súhlasom pacientky 2.00 €
Folikulometria 1 cyklus 15.00 €
Materiál na LBC a poradenstvo v danej oblasti 25.00 €
Poplatok za zavedenie vnútromaternicového telieska 30.00 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska na žiadosť klientky 5.00 €
Posun menštruácie na žiadosť klientky 5.00 €
Dohľad nad hormonálnou antikoncepciou alebo vnútromaternicovým telieskom/rok 5.00 €
Vystavenie tlačiva alebo predpisu na homeopatický liek 3.00 €
Konzultácia, pohovor, rady do 20 min. / alebo krátka konzultácia e-mailom 12.00 €
Konzultácia , pohovor, rady do 30 min. 20.00 €
Odber krvi alebo iného biologického materiálu za účelom vyžiadaného laboratórneho vyšetrenia (+ cena za vyšetrenie konkrétnych parametrov spoplatnená podľa cenníka laboratória) 10.00 €
Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu 6.00 €
Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť 70.00 €

Služby s pridanou hodnotou a nadštandardné služby:

 
Oznámenie výsledkov cez SMS alebo e-mail, na vyžiadanie klientky 2.00 €
Balík služieb s pridanou hodnotou, na vyžiadanie klientky / rok: oznámenie výsledkov (SMS, e-mail), používanie jednorazového vyšetrovacieho materiálu - spekúl, papučky na jedno použitie, konzultácia e-mailom, sprostredkovanie vyžiadaných vyšetrení / 1 rok 25.00 €
Balík služieb s pridanou hodnotou pre obdobie tehotnosti a šestonedelia, na vyžiadanie klientky (napr. UZV vyšetrenie na žiadosť tehotnej mimo stanovených termínov, popis UZV nálezu pre rodinného príslušníka, fotografia z UZV vyšetrenia, psychofyzická príprava; sprostredkovanie ostatných vyžiadaných vyšetrení - Trizomy test a pod.) 85.00 €
Použitie jednorazových plastových spekúl (na vyžiadanie klientky) 3.00 €
Prezúvky – papučky na jedno použitie (na vyžiadanie klientky) 2.00 €

Akupunktúra:

 
Akupunktúrne vyšetrenie a ošetrenie (na vyžiadanie klientky) 25.00 €
Akupunktúrne ošetrenie, kontrola do 3 týždňov (bez konzultácie) 15.00 €
Akupunktúra ucha (aurikuloterapia) 5.00 €
Diagnostika podľa jazyka 2.00 €
Vákuumterapia (baňkovanie) 4.00 €
Akupunktúrny tejping 4.00 €
Aplikácia magnetu na náplasti (1 kus) 3.00 €

Kompletný cenník služieb nehradených z verejného zdravotného poistenia je dostupný v čakárni našej ambulancie.