Cenník ambulantných výkonov

   
Komplexná preventívna prehliadka v intervale 1x ročne, vrátane ultrazvukového vyšetrenia malej panvy (pre klientky so zdravotným poistením, registrované v našej ambulancii) 0.00 €
Preventívna starostlivosť v gravidite v doporučených intervaloch, vrátane ultrazvukového vyšetrenia tehotnej v 10., 20., 30. týždni – 3x počas gravidity 0.00 €
Gynekologické vyšetrenie registrovanej klientky so zdravotnou indikáciou 0.00 €

Administratívne výkony a výkony na žiadosť klientky (bez zdravotnej indikácie):

 
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávateľa 7.00 €
3D/4D UZV s popisom pre potreby pacientky 35.00 €
Foto záznam z UZV vyšetrenia, alebo CTG vyšetrenie, pre osobnú potrebu klientky 6.00 €
Popis UZV nálezu pre rodinného príslušníka so súhlasom pacientky 2.00 €
Folikulometria 1 cyklus 15.00 €
Materiál na LBC a poradenstvo v danej oblasti 25.00 €
Poplatok za zavedenie vnútromaternicového telieska 30.00 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska na žiadosť klientky 5.00 €
Posun menštruácie na žiadosť klientky 5.00 €
Dohľad nad hormonálnou antikoncepciou alebo vnútromaternicovým telieskom/rok 5.00 €
Malý administratívny úkon, alebo vystavenie predpisu na homeopatický liek 3.00 €
Konzultácia, pohovor, rady do 20 min. / alebo krátka konzultácia e-mailom 12.00 €
Konzultácia , pohovor, rady do 30 min. 20.00 €
Odber krvi alebo iného biologického materiálu za účelom vyžiadaného laboratórneho vyšetrenia (+ cena za vyšetrenie konkrétnych parametrov spoplatnená podľa cenníka laboratória) 10.00 €
Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť 70.00 €
Vyhodnotenie vstupnej zdravotnej dokumentácie či dotazníka pre nekapitovaných klientov 10.00 €

Služby s pridanou hodnotou a nadštandardné služby:

 
Oznámenie výsledkov cez SMS alebo e-mail, na vyžiadanie klientky 2.00 €
Nadštandardný balík služieb, na vyžiadanie klientky / rok (12% zľava na hradené výkony, PDopler pri UZV nad rámec úhrady zo ZP, používanie jednorazového vyšetrovacieho materiálu, jednorazové prezúvky, oznámenie výsledkov SMS, e-mail) 25.00 €
Balík služieb s pridanou hodnotou pre obdobie tehotnosti a šestonedelia, na vyžiadanie klientky (fotografia z UZV vyšetrenia v 1.trimestri tehotnosti, popis UZV nálezu pre rodinného príslušníka, dopplerovské meranie prietokov, psychofyzická príprava, sprostredkovanie vyžiadaných vyšetrení) 85.00 €
Prezúvky – papučky na jedno použitie (na vyžiadanie klientky) 2.00 €

Akupunktúra:

 
Akupunktúrne vyšetrenie a ošetrenie, vstupné vyšetrenie (na vyžiadanie klientky) 35.00 €
Konzultácia, pohovor, rady do 30 min 25.00 €
Akupunktúrne ošetrenie, kontrola do 3 týždňov (bez konzultácie) 18.00 €
Vyšetrenie meridiánov prístrojom EAV 12.00 €
Pomocné techniky v akupunktúre (tejping, baňkovanie-vákuumterapia, fotopunktúra, magnetoterapia) 8.00 €
Aplikácia magnetu na náplasti (1 kus) 3.00 €

Pri objednaní celého liečebného cyklu akupunktúry poskytujeme zľavu 10%.

Kompletný cenník služieb nehradených z verejného zdravotného poistenia je dostupný v čakárni našej ambulancie.