Spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a odborné ambulancie

FNsP Skalica, Koreszkova 7 034 /6969 111
Rádiodiagnostické pracovisko - MMG vyšetrenie 034 / 6969 209
Rádiodiagnostické pracovisko - SONO vyšetrenie 034 / 6969 216
Poradňa pre Rizikovú graviditu, Skalica 034 / 6969 329
Konziliárna gynekologická ambulancia, Skalica 034 / 6969 329

Poliklinika Senica, Sotinská 1588; spojovateľ 034 / 6513 051
Sono ambulancia, MUDr. Roháriková, Plk. Senica 034 / 6983 074
0903 580 850
Urologické ambulancie:  
MUDr.Gembeš, Plk. Senica 034 / 6513 986
0910 445 066
MUDr. Šulcová, Plk. Senica 034 / 6983 033
0904 089 301
Endokrinologické ambulancie:  
MUDr. Wolfová (Po,Str.), Plk. Senica 034 / 6518 118
MUDr. Wolfová (Št,Pi), Plk. Skalica 6920 08 626
MUDr. Kaláberová, NsP Malacky 034 / 2829 111

Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, Bratislava:
onkogynekologická ambulancia (A-L) 02 / 32249 292
onkogynekologická. ambulancia (M-Z) 02 / 32249 265
prsníková ambulancia 02 / 32249 615
02 / 32249 620
Ambulancia Genetiky: Americké nám. 3; 1.posch. 02 / 52968 855
Ambulancie prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky:  
MUDr. Holáň, Plk.Pro Care Central, Jelačičova 7, BA 0907 888 999
Centrum prenatální diagnostiky, Brno, Veveří 39 +420 / 542221 740
Vyšetrenie spermiogramu, asistovaná reprodukcia:  
GYN-FIV, Záhradnícka 42, Bratislava 02 / 50102 900

NsP sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, BA
ústredňa 02 / 68672 341
Infektologická ambulancia:  
MUDr. Tašká, Hviezdoslavova ul.,Holíč 034 / 6685 303
Kožné ambulancie:  
MUDr. Hrnčiarová, Skalica 034 / 6646 588
MUDr. Grebeníčková, Senica 034 / 6243 339
0914 260 856
Ambulancie vnútorného lekárstva (interné vyšetrenie):  
MUDr. Dolinský, Plk. Senica 034 / 6512 753
MUDr. Kaletová, Plk. Senica 034 / 6983 061
MUDr. Hrnčiar, Skalica 034 / 6646 000

Ďalšie odborné ambulancie:
Imunoalergologická ambulancia, Pod Hájkom 1, Skalica 034 / 6649 276
Ambulancia chronickej bolesti a akupunktúry, Mýtna, BA 02 / 52494 022
Ambulancia klinickej farmakológie, NsP Ružinov, Bratislava 02 / 48234 673
Reumatologická ambulancia, MUDr. Krpčiar, Senica 034 / 6513 051, 242