Personál

MUDr. Bibiána Bajteková

Pracovné skúsenosti z gynekológie a pôrodníctva

 • Nemocnica s poliklinikou Staré Mesto, Bratislava, Gynekologicko-pôrodnícka klinika;
 • Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, Gynekologicko-pôrodnícka klinika;
 • Od roku 2002 doteraz Gynekologická a pôrodnícka ambulancia, Šaštín-Stráže;
Vzdelanie v medicíne
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo;
 • Špecializačná atestácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo;
 • Špecializačná atestácia v odbore akupunktúra;
 • Dizertačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo;
 • Dizertačná skúška v odbore Verejné zdravotníctvo;
 • Certifikát pre ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve;
 • Sústavné vzdelávanie (CME) podľa platnej legislatívy;
Ďalšia odborná činnosť

Autorka odborných textov a prednášok na slovenských i zahraničných lekárskych kongresoch
Členka redakčnej rady časopisu Acupunctura Bohemo Slovaca;
Externá asistentka výučby študentov, Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava;
Členka Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a Slovenskej spoločnosti akupunktúry SLS;
Členka ESG - European Society of Gynecology (Európska spoločnosť gynekológov);
Členka ISGE – International Society of Gynecological Endocrinology;
Členka Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti;
Členka SSUZ - Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne;
Členka ASLSR - Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky;

image description

Margita Šefčíková

ženská zdravotná sestra

Pracovné skúsenosti

 • Terénna ženská sestra, Šaštín-Stráže 1982 - 1983;
 • Ženská sestra, Gynekologická a pôrodnícka ambulancia, Šaštín-Stráže; 1983 - doteraz;
 • Zapísaná v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, od r. 2003;
Vzdelanie:
 • Gymnázium Skalica;
 • Nadstavbové štúdium, Stredná zdravotnícka škola Trnava, odbor ženská sestra;
 • Osvedčenie pre prácu sestry v zdravotníckom obvode, Ústav pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov, Bratislava;
 • Odborné školenie Kardiotokografia, Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava;
Ďalšia odborná činnosť

Prednášky pre žiačky základných škôl.

image description

Aktualizované: 2017.