Kontaktné informácie

KONTAKT

MUDr.Bibiána Bajteková, PhD

GynAc, s.r.o.

Gynekologická a pôrodnícka ambulancia,

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Námestie Slobody 849 / 4.
908 41 Šaštín – Stráže

Telefón: + 421 34 659 23 82
E mail: objednanie@gynac.sk

image description